Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

ValorizaL’Ajuntament d’Eivissa presentarà al proper ple de la institució una modificació del contracte amb l’empresa concessionària de la neteja de la ciutat, Valoriza, per a incorporar millores al servei. Fins a 22 operaris més treballaran per mantenir neta la ciutat.

El passat 11 de juny la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa va sol·licitar una proposta justificada i econòmicament valorada de millora del servei de neteja viària. L’informe remés per Valoriza ha estat acceptat pels serveis tècnics de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa i es preveu aprovar les millores en el proper ple.

Es tracta d’una ampliació del contracte d’un 9,05% sobre el total anual, valorat en 629.414,86 €, amb IVA inclòs, sobre el 6.320.853,09 € amb el que està adjudicat el contracte.

Els plecs del contracte redactat a l’any 2012 permeten l’ampliació d’aquest fins a un 20% de la quantitat per la qual està adjudicat. Aquestes millores són necessàries, i que no estaven previstes a l’any 2012, per l’augment de pressió humana que ha patit la ciutat en aquests darrers anys.

La proposta de l’empresa concessionària ha presentat millores tant pel torn de matí com pel torn de tarda, i s’aplicaran de forma anual i amb  reforços en temporada alta, segons la necessitat del servei.

La regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa, Montse García, ha destacat que ‘el plec de la contrata de neteja no s’adaptava a les necessitats de la ciutat, per aquest motiu, les millores que s’aprovaran al ple, signifiquen  incrementar el servei de neteja  diumenges i festius, millorar la neteja amb aigua i incrementar les brigades d’atenció ràpida a la ciutat’.

Les propostes de millora que es duran a aprovació al ple son les següents:

-    Repàs matinal: 2 equips de camió de 8m3 amb un peó, en temporada alta, del 15 d’abril al 15 d’octubre, de dilluns a diumenge.  Amb aquests 2 equips de feina al matí, durant la temporada alta es podrà augmentar el servei a les zones de més pressió i activitat.

-    Ciclomotor amb aspirador per excrements: Servei anual, de dilluns a dissabte al matí. Aquest sistema permet al peó realitzar la retirada d’excrements des de la motocicleta. Amb aquest sistema els operaris que es dediquen a la neteja de la zona ja no han de realitzar aquesta tasca, podent-se dedicar més temps a altres tasques de neteja.

-    Brigada d’Atenció Ràpida: Hi haurà 2 equips amb un camió i grua, amb 1 conductor i 2 operaris, del setembre al maig  que estarà disponible els diumenges i festius, i de juny a agost, de dilluns a diumenge. Aquesta brigada es dedicarà a actuar de forma immediata les diferents incidències i demanda, en temporada baixa els diumenges i festius i en temporada alta tots els dies.

-    Repàs motoritzat diumenges i festius: 3 equips de 3 peons que realitzaran tasques de neteja de 6h a les 12.30h. De maig a octubre es doblaran els equips per tal de donar més cobertura a les zones de Talamanca, ses Figueretes i Platja d’en Bossa. Aquesta és una millora centrada en les necessitats que presenten els diumenges i festius i que actualment no es cobreixen.

-    Repàs d’horabaixa: 2 equips de camió de 8m3 amb un peó, en temporada alta, del 15 d’abril al 15 d’octubre, de dilluns a diumenge de 13 hores a 19.30 hores.

-    Repàs Motoritzat: 2 equips amb un peó, del 15 d’abril al 15 d’octubre, de 14 a les 20.30 hores destinat a la neteja d’extraradis i polígon.

-    Servei de neteja amb aigua: 1 equip amb 1 operari per a la neteja amb aigua calenta a pressió a la tarda, servei anual. Pel que fa a la temporada alta, del 15 d’abril al 15 d’octubre hi haurà 2 equips més destinats a la neteja amb aigua de la ciutat.

Amb aquestes millores es preveu que hi hagi de forma anual, fins a 11 operaris més i fins a 22 en temporada alta.