Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament Edifici CetisL’Ajuntament d’Eivissa estrena el sistema de licitació electrònica amb el projecte de reforma dels carrerons de Santa Llúcia i del Practicant Palau. Serà el primer concurs públic al que els licitadors només podran presentar-se online, en compliment de la nova Llei de Contractes del sector públic.

L’Ajuntament d’Eivissa ha posat en marxa aquesta setmana la primera licitació electrònica, a la que les empreses interessades en ser les adjudicatàries de les feines només podran presentar la seva oferta per mitjans telemàtics, tal i com estableix la nova Llei de Contractes del sector públic d’obligat compliment.

El projecte amb el que s’ha fet la passa de canviar la licitació en paper per la licitació electrònica és el promogut pel Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat de reforma dels carrerons de Santa Llúcia i del Practicant Palau, al barri de Dalt Vila. Totes les dades per a les empreses interessades són ja públiques i es poden trobar tant al Perfil del Contractant del Consorci de la web de l’Ajuntament d’Eivissa com a la Plataforma de Contractació de l’Estat. En aquesta darrera plataforma és on s’han de fer totes les passes administratives i on les empreses han de presentar les seves ofertes.

Les obres consistiran en la millora de l’accessibilitat peatonal dels carrerons esmentats, la reposició de paviment, la restauració i consolidació dels elements urbans, la renovació de les xarxes de sanejament i proveïment d’aigua, la incorporació a la xarxa de pluvials i connexió de baixants, la incorporació d’hidrants i la disposició i previsió de conduccions de xarxa de dades i elèctriques. La pavimentació està prevista amb pedra natural de Sant Vicent, donada la importància de la zona patrimonial on es desenvoluparan aquests treballs de rehabilitació. El projecte va ser informat favorablement tant per part de la Comissió del Pepri com per part de la Ciothupa.

Els treballs tenen un pressupost de sortida a la licitació de 159.142 euros i les empreses interessades tenen de termini fins al proper 17 de juliol per presentar les seves ofertes. Les obres tenen un termini d’execució previst de tres mesos mesos i es preveu que puguin començar una vegada acabat l’estiu.

En relació amb la contractació electrònica cal dir que l’Ajuntament d’Eivissa té prevista una jornada formativa el proper 18 de juliol per a totes les empreses locals que puguin estar interessades en conèixer més de prop el nou procediment que marca la llei i com han de fer per presentar les seves ofertes. L’objectiu de l’Ajuntament és fomentar que qualsevol empresa local pugui competir en igualtat de condicions amb la resta del sector i que la nova normativa no sigui un impediment per a cap petit empresari. Igualment, per a aquest primer concurs amb tramitació electrònica, tant el departament de Contractació municipal com el de Millora Contínua estan a disposició de les empreses per a assessorar-les amb totes les consultes o dubtes que els hi puguin sortir durant el procés.