Juny 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Banda simfònicaEl Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa convoca un procés per a la selecció d’una persona directora de l’Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa per als anys 2019 i 2020, per tal que les persones interessades puguin presentar la seua candidatura.

Les bases per a optar a la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica del  Patronat de Música de l'Ajuntament d'Eivissa i hi poden participar les persones físiques que siguin directores, majors d’edat, amb titulació superior en Direcció Orquestral oficial i homologada a l’Estat espanyol en cas de titulacions expedides a l’estranger. El termini de presentació serà de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de les bases al tauler d’anuncis de la seu electrònica del patronat de Música d’Eivissa. Les sol·licituds es poden presentar en el registre d’entrada del Patronat, en el de l’Ajuntament d’Eivissa, o a través d’alguna de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú.

L’Orquestra Simfònica d’Eivissa és una orquestra Simfònica municipal de caràcter semi professional, creada en el marc del Patronat Municipal de Música d’Eivissa a l’any 2002. Des de la seua creació ha estat dirigida per tres diferents directors en tres dels quatre concerts que es feien anualment, sent el quart dirigit per un/a director/a convidat/da. Passats els seus primers 15 anys d’història, l’Orquestra necessita un replantejament i es considera prioritari que la direcció passi a mans d’una sola persona que pugui treballar de manera coordinada amb els músics i el professorat de l’escola de música del patronat, per tal de poder anar incorporant a l’orquestra aquell alumnat avantatjat i poder donar així continuïtat al projecte.

Actualment la formació consta de: 1 concertino, 7 violins I, 6 violons II, 4 violes, 4 violoncels, 3 contrabaixos, 2 flautes, 2 oboès, 2 clarinets, 2 fagots, 2 trompes i 2 percussionistes.

El regidor de Cultura, Pep Tur, ha manifestat que ‘considerem que amb aquest procés aconseguim millorar l’estructura de feina i el creixement de l’Orquestra Simfònica, amb un projecte determinat de dos anys de feina en el que no només es consideri el programa de l’agrupació sinó també l’atenció cap als propis alumnes del Patronat per anar aconseguint l’objectiu d’una Simfònica integrada per músics nascuts o residents a la nostra illa’.

Enllaç a:
· Bases del procediment de selecció