Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

FigueretesAPFEM-AKTUA i ASPANADIF gestionaran un lot a la platja de Talamanca amb 110 hamaques i 55 para-sols. 
       
L’Ajuntament d’Eivissa ha adjudicat els lots per a la ocupació temporal de les platges del municipi. Alguns lots estaven pendents de que els adjudicataris presentessin informació, una vegada enviada s’han adjudicat un total de 10 lots d’ocupació temporal de la platja per un valor total de 407.662 €. Les empreses adjudicatàries podran al llarg d’aquesta setmana començar a instal·lar els elements.

Tal i com s’havia anunciat l’ocupació de les platges no sobrepassarà un 30%, mantenint el mateix espai ocupat que als darrers anys i sense que hagi creixement, essent fins a un 50% l’espai que legalment es pot ocupar. El nombre total d’hamaques finalment serà de 630 hamaques i 310 para-sols distribuïts entre Platja d’en Bossa, ses Figueretes i Talamanca.  

Pel que fa al lot reservat per a d’hamaques i para-sols perquè siguin gestionades per empreses d’inserció l’adjudicatària ha estat la UTE APFEM-AKTUA I ASPANADIF. Aquest lot ha estat una de les novetats de la licitació d’enguany per tal de treballar amb els col·lectius més vulnerables i afavorir la inserció laboral.

Del total de 15 lots, s’han adjudicat un total de 10, quedant 5 deserts, aquests lots són els que s’ofertaven per a serveis d’hidrojets, un del servei de caiac i el lot del quiosc, hamaques i para-sols de la Platja des Viver. Aquests 5 lots tornaran a sortir a licitació.

Adjuntam la relació d’adjudicataris amb els lots, els elementes que contenen, el cànon ofertat per cada un dels lots i el cànon de sortida.

Lots platges