Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Mercat NouTal i com es va acordar amb la Pimeef, les parades surten per un període de 2 anys prorrogables fins a un màxim de 5 i donaran servei mentre es construeix el mercat provisional a les actuals pistes esportives de sa Bodega. L’Ajuntament assumirà la neteja de les instal·lacions i les petites reformes que precisi durant aquest temps.

L’Ajuntament d’Eivissa ha obert avui el termini de presentació d’ofertes per a la gestió de les 131 parades i els 11 locals del Mercat Nou. Les parades s’atorgaran per un sistema de concessió durant un període de dos anys, prorrogable per períodes d’un any fins un màxim de 5, tal i com es va acordar recentment amb l’Associació de Comerciants del Mercat Nou i la patronal Pimeef. Les persones interessades en explotar una d’aquestes parades ja tenen tota la informació necessària per presentar la seva oferta a la plataforma de contractació de l’Estat i al Perfil del Contractant del web municipal.

Com ja s’havia explicat, les actuals concessions caduquen a finals del mes d’agost i per normativa no es poden prorrogar més, però amb la nova licitació tots els paradistes actuals es poden tornar a presentar, així com qualsevol altra persona que pugui estar interessada en la venda de productes al Mercat Nou.

El plec de condicions detalla que de les 131 parades, 66 són exteriors i 65 interiors, amb mides que van dels 5,10 metres als 10,50. Les persones interessades hauran de presentar oferta per endur-se la gestió d’alguna de les parades incloses als següents sectors:

-    Sector 1. Bar. 1 local.
-    Sector 2. Peixateries. 34 parades.
-    Sector 3. Carnisseries. 13 parades.
-    Sector 4. Fruites i verdures. 19 parades.
-    Sector 5. Congelats. 2 parades.
-    Sector 6. Embotits 8 parades.
-    Sector 7. Forn. 6 parades.
-    Sector 8. Olives i productes alimentaris elaborats. 6 parades.
-    Sector 9. Espècies i herboristeria. 4 parades.
-    Sector 10. Salaons. 6 parades.
-    Sector 11. Lliures sense determinació de venda minorista (sempre que siguin productes comestibles per humans).
-    Locals comercials: 11 lots amb superfícies que van dels 56 als 176 metres quadrats.

Els preus de sortida de les concessions estan fixats en funció del metres quadrats d’espai atorgat. Per a les parades els preus van des dels 371,90 euros/any als 765,69 euros/any; en el cas del bar es fixa un mínim de 6.239’97 euros/any i per als locals comercials, els preus de sortida van dels 3.112,33 euros/any als 5.775,46 euros/any.

Els criteris que atorgaran puntuació a l’hora d’adjudicar-se la parada són els següents:
-    El preu ofert com a cànon a l’Ajuntament d’Eivissa.
-    El compromís d’oferir producte local a la parada.
-    Garantir l’obertura de la parada en un mínim temps des de la concessió de la mateixa.
-    Introduir criteris ambientals (com la venda de producte ecològic certificat, eliminar les bosses de plàstic, fer servir productes de neteja ecològics).
-    Introduir millores en l’atenció al client (disposar de xarxes socials per informar de productes i promocions, permetre els pagaments amb targeta de crèdit i facilitar la compra per Internet).
-    Fer servir criteris d’economia solidària-social, com ara acreditar ser una empresa d’economia social (cooperativa o fundació) o ser una empresa d’inserció social o centre especial de treball.

El termini de presentació d’ofertes és de 15 dies naturals a partir del dia següent de la publicació a la plataforma de contractació de l’Estat, és a dir, a partir de demà i fins al 4 de juliol.

El plec preveu que les places que quedin vacants en aquesta convocatòria es podran posteriorment adjudicar de manera directa a mesura que puguin anar sorgint persones interessades en la gestió d’aquests espais de venda i sempre i quan compleixin els requisits establerts al plec.

Pel que fa a la millora de les instal·lacions, els tècnics municipals han estimat que per tal que el Mercat Nou pugui funcionar aquest període de temps d’entre 2 i 5 anys s’haurà de fer una inversió per part de l’Ajuntament d’Eivissa d’entorn als 250.000 euros, amb els que s’adequarà i millorarà aquesta infraestructura.

Finalment, senyalar que a partir de finals d’agost l’Ajuntament d’Eivissa també serà l’encarregat de la neteja de les instal·lacions, que fins ara realitzava l’associació de comerciants a canvi del ingressos de la gestió de l’aparcament soterrat.