Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Restes arqueològiques av. d'EspanyaLes obres dels contenidors soterrats de l’avinguda d’Espanya continuaran amb normalitat excepte a l’excavació ubicada davant del Conservatori de Música, on s’estudiarà l’actuació a realitzar per tal de recuperar el trànsit als dos carrils d’aquest tram d’avinguda d’Espanya.

El regidor de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa, Pep Tur, acompanyat del conseller de Cultura i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa, David Ribas, de la tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa, Rosa Gurrea, i de l’arqueòleg del Consell Insular d’Eivissa, Joan Ramon, han visitat les restes arqueològiques trobades amb motiu de les excavacions realitzades per instal·lar els contenidors soterrats de l’avinguda d’Espanya.

Segons les prospeccions arqueològiques realitzades, els arqueòlegs han trobat enterraments d’època musulmana, restes de ceràmica d’època púnica i romana i dos murs encara per datar. Ara els tècnics de l’Ajuntament d’Eivissa analitzaran les troballes i realitzaran un informe que es traslladarà al Consell Insular.

Pel que fa a les obres de soterrament dels contenidors les obres dels grups 3 al 7 (essent el grup 1 el primer d’avinguda d’Espanya des de Vara de Rey), finalitzaran en els terminis establerts.

Pel que fa al grup 1, s’han trobat enterraments d’època musulmana, que en una primera valoració podrien estar datats entre el segle X i el segle XI, a més de restes de ceràmica d’època romana. Aquestes restes arqueològiques no dificultarien que es continuï amb normalitat les obres, ja que els jaciments han estat tractats i datats i eren enterraments en argila i sense estructura, sempre i quan no hi hagi nous restes arqueològics a estudiar.

Respecte al grup 2 (davant del Conservatori de Música), s’han trobat dos murs paral·lels que datarien, sempre segons primeres valoracions i a l’espera de realitzar l’estudi acurat, o bé de la darrera època púnica o de principis d’època romana.
Els tècnics de Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa emetran un informe sobre les restes arqueològiques trobades en aquest espai que serà remès al Consell Insular d’Eivissa, qui establirà si aquest ha de ser conservat.

Mentre es realitzen aquests tràmits, es finalitzarà amb l’excavació i posteriorment, des de l’Ajuntament d’Eivissa s’estudiarà la possibilitat de tapar-la seguint totes les normatives. D’aquesta manera, una vegada cobertes les restes i a l’espera de la resolució de les comissions tècniques,  es recuperarà el carril ocupat per les obres ara mateix i es restablirà en la circulació del trànsit amb normalitat.

Segons ha indicat el regidor de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa, Pep Tur,  durant les obres de soterrament dels contenidors i donat que es tracta d’una zona sensible arqueològica, ‘s’estan seguint tots els protocols que marca la llei amb la realització de les prospeccions arqueològiques. En el cas del jaciment del grup 2, una vegada acabada l’excavació s’emetran els informes arqueològics que seran traslladats a la Comissió de Patrimoni’. El regidor de Patrimoni ha afirmat que ‘una vegada acabada l’excavació i seguint els preceptes arqueològics, s’estudiarà cobrir les troballes i després es miraran quines son les resolucions de les institucions. Respecte a la resta d’excavacions realitzades amb motiu de la instal·lació de contenidors soterrats a l’avinguda d’Espanya, als grups del 4 al 7, les obres estan pràcticament acabades’.

Per la seva banda, el conseller de Cultura i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa ha agraït la col·laboració institucional i ha destacat que ‘en aquests moments s’està fent la feina d’enllestir l'excavació i s’ha d’emetre un informe per part de l’Ajuntament. Els tràmits que ha de realitzar el Consell, en aspectes com el que estam tractant avui, es realitzen de forma àgil’.