Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

SADL’Ajuntament d’Eivissa amplia i millora el Servei d’Atenció Domiciliària per donar cobertura a tots els usuaris que han sol·licitat aquesta prestació acabant així amb la llista d’espera.  El servei es millora amb la incorporació d’un nou servei de neteja a domicili destinat a persones dependents.

El tinent d’alcalde de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa, Joan Ribas, el director de l’àrea de serveis de l’empresa Arquisocial, José Maria Tur, i el director comercial de l’empresa Emergency Staff, Gonzalo Toyos, han presentat avui matí l’ampliació i millora que, a partir de la propera setmana, començarà a oferir el nou Servei d’Ajuda a Domicili dels serveis socials municipals.

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), comptarà a partir de dilluns un augment de la borsa d’hores del servei als seus usuaris. L’augment del servei passa a 15.500 hores, un augment de 4.500 hores respecte al servei que s’estava aprestant, que permetrà acabar amb la llista d’espera que tenia el servei de forma continua.

Per augmentar aquest servei l’Ajuntament d’Eivissa ha contractat a l’empresa Arquisocial, que oferirà el servei de forma coordinada amb l’actual SAD de l’Ajuntament. El contracte té una durada de dos anys amb una inversió de 104.850€ a l’any.

Aquest augment d’hores en la prestació del servei, a més d’acabar amb la llista d’espera actual que és de 19 persones, permetrà donar resposta a suports demandats i que fan necessària la presència de dos treballadores familiars alhora per a realitzar el servei. És el cas dels serveis prestats i que tenen a veure amb les especials condicions de la persona beneficiària, com  persones que  estan en una fase de pal·liatius, paraplegia, esclerosi o altre tipus de malalties.

El tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Eivissa, Joan Ribas, ha destacat que l’equip de govern està implicat per aconseguir els màxims nivells d’igualtat entre totes les persones que viuen a la ciutat, per aquest motiu es millora el pressupost de Benestar Social cada any i per això avui es millora el Servei d’Ajuda a Domicili.

D’altra banda, el director de l’àrea de serveis d’Arquisocial, José Maria Tur, ha explicat que ‘des de la nostra empresa estam especialitzats en gestió de serveis de l’àmbit social, amb aquest servei garantim una atenció personalitzada a les persones que ho necessiten’.

El Servei d’Ajuda Domiciliària  de l’Ajuntament d’Eivissa és una alternativa altament eficient a la institucionalització o ingrés residencial de les persones dependents i té per objecte permetre el manteniment en el propi medi d’aquelles persones o famílies que pateixen algun element de dependència o alguna limitació en el seu nivell d’autonomia funcional, sigui aquesta de caràcter temporal o permanent.
El SAD també dona suport social a aquelles famílies en situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Durant el 2017 s’han atès a un total de 107 persones, amb un total de 10 Treballadores Familiars. Durant el 2017 hi ha hagut un total de 72 altes i 40 baixes, aquestes s’han donat per la mort de l’usuari o a la seva entrada en una residència, en la seva majoria.

Les atencions i tasques que ofereix el SAD són de caràcter domèstic, relacionades amb l’alimentació o la vestimenta; les de caràcter personal, com la higiene personal, ajudar a vestir-se i menjar, control de medicació, acompanyament així com tasques de caràcter integrador i de caràcter rehabilitador i tècnic.

El director comercial d’Emergency Staff, Gonzalo Toyos, ha afirmat que ‘la neteja que es realitzarà des d’aquest servei serà en la seva majoria una ajuda continuada, que significarà una millora en la confortabilitat de la llar’.

La millora que ofereix el SAD de l’Ajuntament d’Eivissa és la incorporació del servei de neteja a domicili. Aquest servei es prestarà de forma estable al llarg de tot l’any. La seva funció és oferir una millora en la qualitat de vida de la persona i les condicions de l’habitatge per mantenir la confortabilitat de la pròpia llar. Des del SAD s’havia detectat que un nombre important de les persones majors i amb discapacitats que s’atenen necessitaven aquest servei. Per aquest motiu, des de la regidoria s’ha apostat per ampliar donant la possibilitat als usuari a disposar d’aquest nou servei.

Aquest nou servei el prestarà l’empresa EmergencyStaff per valor de 41.140 € anuals al llarg de dos anys.