Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Parador d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat la darrera fase de la tramitació de la llicència del Parador d’Eivissa amb la fase d’exposició pública del projecte, que es podrà consultar durant els 10 dies vinents.

Durant els 10 dies vinents, el projecte d’obres del Parador d’Eivissa estarà en fase d’exposició pública a l’Ajuntament d’Eivissa. Es tracta del pas previ, obligatori per llei, per a l’atorgament de la llicència d’obres. Una vegada transcorregut el termini, l’Ajuntament d’Eivissa podrà atorgar la llicència d’obres del futur Parador d’Eivissa, l’únic de les Illes Balears.

Durant el darrer any, el projecte bàsic de les obres del Parador ha estat sent estudiat per la CIOTHUPA del Consell Insular i pendent de ser informat. L'Ajuntament d’Eivissa va rebre l'informe favorable de la CIOTUPHA el passat mes de febrer, des d'aquell dia s'ha treballat en totes les passes administratives i jurídiques que s'havien de fer per poder donar la llicència d'obres.

Els promotors compten ara amb el termini de 6 mesos per a entregar el projecte executiu del Parador, incloent les dues observacions tècniques proposades per la CIOTHUPA del Consell Insular. Una vegada s’entregui el projecte executiu, serà aquesta institució la que doni el vist i plau al projecte final.

Així i tot, cal destacar que mentre no s’aprovin els Pressupostos Generals de l’Estat, que avui mateix s’ha conegut que no inclouen cap partida enguany per a l’execució del projecte, no es podran iniciar les obres del Parador d’Eivissa.

Des de l’Ajuntament d’Eivissa, es sol·licita al Govern de l’Estat màxima diligència i celeritat per a adscriure una partida econòmica als PGE i que es  valori la importància d’aquest projecte com es mereix per tal que es reprenguin les obres i que el Parador d’Eivissa sigui una realitat quan abans.