Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Can BotinoDurant 2017 es varen detectar un total de 72 locals sense llicència d’ocupació de via pública, dels que 53 l’han sol·licitat, 9 han estat sancionats i la resta han desistit.

El reforç impulsat l’any passat a la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Eivissa, amb la incorporació d’un zelador des del passat mes de febrer, ha permès intensificar les tasques de control als establiments comercials del municipi així com el control de les ordenances municipals relacionades amb l’àrea de comerç. Aquest zelador té horari tant de matí com de tarda, el que ha significat un gran avanç a la vista que la majoria dels incompliments de normativa han estat detectats a les tardes.

Durant els darrers 11 mesos, la regidoria ha pogut impulsar 2.000 inspeccions a comerços, detectant que 72 d’ells no tenien llicència d’ocupació de via pública. D’aquests, 53 han decidit sol·licitar la llicència, realitzant el pagament corresponent de l’ús real que feien del sol. Altres 9 comerços han estat sancionats per no realitzar cap tipus de gestió  i 10 negocis han desistit en l’ús del sol per diferents motius.

Des del mes de setembre, el zelador ha iniciat també processos de caràcter sancionador, el que ha permès agilitzar els tràmits i l’efectivitat de l’Ajuntament d’Eivissa. Des d’aleshores s’han iniciat un total de 26 expedients per diversos incompliments normatius, principalment per excés d’ocupació de la via pública i per no consignar els preus dels productes a les paradetes dels diferents mercats.

La majoria de les faltes detectades s’han resolt sense necessitat de sanció, amb treball informatiu. Principalment es referien a conceptes com superar l’ocupació de via pública concedida; deixar elements durant la nit a la via pública; tenir tarimes o estores no permeses a la via pública o vehicles de lloguer o concessionaris sobre la via pública.

Gràcies a la incorporació del zelador s’han realitzat 960 notificacions per realitzar inspeccions i s’ha pogut portar a terme un treball preventiu de mesurar les ocupacions de via pública concedides en el moment d’entregar l’adhesiu acreditatiu de la llicència.

D’altra banda, el zelador de comerç també ha donat suport a altres àrees municipals, com al departament d’activitats, realitzant el seguiment de 97 llicències d’obres concedides a empreses que no havien comunicat la finalització d’obra. En aquests casos s’ha tengut coneixement que 77 establiments havien obert sense llicència d’activitats, 11 havien desistit de realitzar l’obra i 9 encara realitzaven l’obra amb la llicència caducada, pel que es va demanar que registressin un nou permís per regularitzar la seva situació. També s’ha donat suport al departament de Medi Ambient, fent difusió i repartiment de material informatiu sobre la recollida de residus a comerços.

La regidora de Comerç de l’Ajuntament d’Eivissa, Gloria Corral, ha destacat que es va ‘apostar per la figura del zelador de comerç que fins ara no existia, i que s’ha demostrat que la seva incorporació ha permès tenir un major control sobre la ocupació de via pública, així com millorar el contacte amb els comerços’. Corral ha recordat que el control de l’ocupació de via pública era un problema important a l’inici de legislatura i que l’equip de govern es va comprometre a treballar a fons aquest tema donades les queixes que s’acumulaven a molts de punts de la ciutat i el descontrol que existia per la falta de control.