Juny 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Salut corporalLes treballadores de la neteja i el personal del Servei d’Ajuda a Domicili aprenen a cuidar la seva esquena i a evitar dolències pròpies de l’esforç físic.

L’Ajuntament d’Eivissa, a través de la Regidoria de Recursos Humans, ha posat en marxa per primera vegada una formació interna destinada als membres de la plantilla de personal que tenen més desgast físic per tal que puguin aprendre a cuidar la seva salut corporal i molt especialment la seva esquena.

En concret, s’han organitzat tres cursos de reeducació postural que van adreçats a les treballadores del servei de neteja, que és un departament format exclusivament per dones, i també al personal del Servei d’Ajuda a Domicili.

A tots dos serveis, la càrrega física de la feina és molt important, donat que es tracta de persones que han de carregar pes, realitzar esforços i en moltes ocasions adoptar postures de risc per desenvolupar les seves tasques. Per això, aquesta formació té com a objectiu que, a través de continguts teòrics i pràctics, prenguin consciència del seu cos, aprenguin postures correctes, puguin enfortir la musculatura més important per a les seves tasques i, en general, tinguin eines per evitar lesions i inclús per incorporar exercicis i bones pràctiques a la seva rutina diària.

Els cursos estan organitzats per a tres grups de 15 persones i es desenvolupen a la nova sala polivalent creada al complex esportiu de Can Misses. S’ha contractat aquesta formació amb l’empresa Ibiza en forma, Servicios Deportivos Globales i seran impartits per la professora Ana Calvo, per un total de 30 hores per a cadascun dels grups. El cost total per a l’Ajuntament d’Eivissa d’aquesta actuació és de 6.942 euros, dins del Pla de Formació interna per als treballadors i les treballadores de la institució.