Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

ValorizaL’Ajuntament d’Eivissa abonarà a Valoriza el 84,75% i el 90% de la part variable del seu contracte en matèria de neteja i recollida de residus, respectivament. Aquests percentatges corresponen al segon semestre de 2016, data en que varen començar a realitzar la seva feina i aquesta va començar a ser auditada per una empresa externa.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat a proposta de la Regidoria de Medi Ambient la liquidació de la part variable del contracte amb l’empresa Valoriza, encarregada dels serveis de neteja i recollida de residus a la ciutat d’Eivissa, corresponent al segon semestre de 2016. La proposta planteja abonar, un 84,75% del total en la part de neteja i un 90% en la part de recollida de residus, a la vista dels serveis prestats per l’empresa i del nivell de compliment dels indicadors auditat per una empresa externa.

Com recordareu, l’actual contracte de neteja i recollida de residus preveu per primera vegada que l’Ajuntament d’Eivissa pugui no pagar una part del contracte (fins un 10 per cent) en funció dels resultats i la feina realitzada per part de l’empresa adjudicatària. Per tal de poder controlar millor la feina de Valoriza, el plec de condicions també establia que una segona empresa, totalment aliena a Valoriza, faria una mena d’auditoria i deixaria constància del compliment d’una sèrie d’indicadors de qualitat. A més, durant el darrer any s’ha estat treballant en un document de feina que ajudés a traslladar els resultats d’aquestes auditories o informes de seguiment en penalitzacions concretes, de tal manera que tant els tècnics municipals com l’empresa Valoriza poguessin tenir una referència concreta sobre com s’apliquen les penalitzacions. Aquest document ha portat mesos de feina però era absolutament necessari a la vista que el plec de condicions havia deixat massa obert i lliure a interpretacions arbitràries aquestes qüestions i finalment va ser aprovat pel ple de la Corporació aquest mes de desembre.

Amb aquesta feina realitzada, la Regidoria de Medi Ambient ha recuperat les dades recollides durant el segon semestre de 2016 (concretament al període comprès entre el 13 de juny i el 12 de desembre de 2016), ha fet les valoracions i ha resultat que Valoriza cobrarà el 84,75 per cent del 10 per cent variable del seu contracte en la part relacionada amb la neteja de carrers i el 90 per cent en la part relacionada amb la recollida de residus sòlids urbans. Com també estan fets els informes de seguiment del servei de tot el 2017, s’espera que durant els primers mesos de 2018 es pugui fer també la liquidació del primer i segon semestre de 2017, de tal manera que la feina quedarà al dia.

En matèria de neteja, els indicadors de qualitat que es revisen de manera periòdica però aleatòria per part de l’empresa externa són els següents:
1.    Escombratge
2.    Neteja de taques
3.    Neteges especials de vies públiques
4.    Neteja de platges

Els indicadors 2 i 3 s’han complert pràcticament en la seva totalitat però s’han detectat incompliments a l’1 i el 4, per la qual cosa Valoriza només cobrarà 113.769 euros dels 134.241 que li haguessin pertocat si el compliment hagués set del 100 per cent.

En matèria de recollida de residus, els indicadors de qualitat són els següents:
1.    Qualitat en la prestació del servei.
2.    Operacions principals i freqüència.
3.    Instal·lacions i maquinària.
4.    Reclamacions

Els indicadors 2, 3 i 4 han tingut un nivell de compliment del 100 per cent mentre que l’indicador 1 ha set el que no ha estat complert del tot i ha provocat la penalització. En aquest cas, el màxim que podia cobrar Valoriza de la part variable del seu contracte era de 171.323 euros i cobrarà 162.757 euros.

Per al tinent d’alcalde d’Hisenda i responsable de contractació, Alfonso Molina, la introducció d’aquest sistema de control ‘suposarà a la llarga una millora evident; d’una part perquè l’Ajuntament d’Eivissa realitzarà una supervisió de la feina de la contracta municipal més important que normalment no es feia de manera pautada i sistemàtica, però d’altra banda perquè l’empresa tindrà una raó clara i evident per motivar-se i millorar els seus resultats’. Molina ha explicat que ara s’ha d’esperar a veure les liquidacions de 2017 per comprovar si l’empresa va anar millorant passat el primer semestre d’implantació del seu servei i, sobre tot, s’ha de seguir fent feina per a que ara al 2018 es segueixi millorant el servei que es presta a la ciutadania.