Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Carrer Soledat i carrer HospitalL’Ajuntament d’Eivissa obre el termini de presentació d’ofertes per a la rehabilitació dels carrers Soledat i Hospital situats al barri de Dalt Vila. Les empreses interessades poden presentar les ofertes fins dia 2 de novembre.

L’Ajuntament d’Eivissa, a través del Consorci Patrimoni de la Humanitat integrat també pel Consell Insular d’Eivissa i el Govern de les Illes Balears, obri el termini de presentació d’ofertes per a les obres de dotació d’infraestructures, reforma i rehabilitació dels carrers Soledat i Hospital al barri de Dalt Vila.

El projecte inclou les obres de pavimentació i instal·lació de mobiliari urbà i totes les infraestructures pròpies del carrer com és sanejament, clavegueram, subministrament d’electricitat, telecomunicacions i enllumenat públic així com l’eliminació de les barreres arquitectòniques i millora de l’accessibilitat.

També es preveu el soterrament de les xarxes aèries de l’electricitat i telefonia que hi ha actualment i es deixarà prevista una instal·lació per a que els particulars puguin soterrar els cables que hi ha a les façanes.
 
Per al regidor de patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa, Pep Tur, “intervencions que aquesta ens donen l’oportunitat de seguir treballant en la millora de la zona Patrimoni de la Humanitat, com s’han fet a altres indrets com la ronda Antoni Costa Ramón . Son dos carrers que estan a la part mes alta de la ciutat, connecten amb  la plaça de la Catedral, són molt poc coneguts i creiem que rehabilitant-los aconseguirem que la gent conegui una mica més el nostre recinte històric”.

La pavimentació es farà amb pedra de Sant Vicent i còdols, donat que actualment aquests carrers no es troben pavimentats.

Les instal·lacions relacionades amb sanejament i xarxa de separatives, es preveu la substitució de la canonada soterrada i aèria, així com la instal·lació de les arquetes a la xarxa de clavegueram.
Pel que fa al tipus d’enllumenat, es manté l’existent als carrers amb faroles a les façanes. En relació al mobiliari urbà, es substituirà  l’actual per una nova barana d’acer, del mateix model que l’actual, i la instal·lació de papereres com les instal·lades al casc històric de Dalt Vila.

Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins dia 2 de novembre.

Enllaç a:
· Perfil del Contractant