Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

RP CitellumL’Ajuntament d’Eivissa arriba a un acord amb l’empresa Citellum i abonarà 2,3 milions d’euros en lloc dels 4,7 reclamats. Així es posarà fi als cinc contenciosos interposats per deutes acumulats durant anys. L’equip de govern portarà demà a ple el conveni amb Abaqua i el Consell per al finançament de les obres de l’emissari i la inadmissió del recurs del Partit Popular contra el pressupost de 2017.

Els tinents d’alcalde d’Hisenda i Territori, Alfonso Molina i Elena López, respectivament, han anunciat aquest matí que l’Ajuntament d’Eivissa i l’empresa concessionària del servei d’enllumenat públic, Citellum S.A., han arribat a un acord que posarà fi als cinc contenciosos administratius que aquesta companyia havia interposat durant els darrers anys contra l’ajuntament reclamant una quantitat de 4,7 milions d’euros en concepte de deutes pendents i interessos de demora.

Aquest acord ha quedat plasmat en forma de conveni i demà es portarà al ple ordinari per a la seua ratificació. El conveni rebaixa les aspiracions de la companyia Citellum i acorda l’abonament de 2,3 milions d’euros, que es pagaran en quatre exercicis pressupostaris (500.000 euros al 2016, 1 milió d’euros al 2017, 1 milió d’euros al 2018 i 324.460 euros al 2019).

Aquest acord ha set possible després d’una llarga negociació i nombrosos informes i comprovacions per part dels tècnics municipals sobre les diferents reclamacions de Citellum. Molina ha estimat que és una ‘bona solució’ perquè posarà fi a la via judicial i es podrà assumir en quatre anualitats, sense deixar res pendent al govern de la propera legislatura.

D’altra banda, la tinent d’alcalde Elena López ha donat compte de la proposta de conveni amb Abaqua i el Consell d’Eivissa per al finançament de les obres de l’emissari de Talamanca, que també es sotmetrà a decisió a la sessió plenària de demà. En aquest cas es preveu una aportació de l’Ajuntament a l’any 2016 de 333.333 euros i aportacions al 2017 i al 2018 de 666.667 euros. Tots aquests sous seran tornats pel Govern balear a l’Ajuntament d’Eivissa en cinc anualitats a partir de l’any 2019.

López ha recordat que tot i que l’obligació de pagament d’aquestes obres correspon al govern autonòmic, Ajuntament i Consell varen manifestar des del primer moment la seva predisposició a avançar sous per tal que les obres no s’haguessin de demorar fins que la Conselleria de Medi Ambient tingués la disponibilitat pressupostària suficient.

Finalment, Alfonso Molina ha explicat que demà es proposarà al ple la inadmissió del recurs presentat pel grup municipal popular contra el pressupost de l’any 2017. Molina ha senyalat que els motius pels que es pot impugnar un pressupost són tres i estan especificats clarament a la Llei d’Hisendes Locals (tramitació incorrecta, no incloure obligacions de pagament reconegudes o no justificar els ingressos suficients per fer front a aquestes obligacions) i que el recurs del Partit Popular no contempla cap d’aquests supòsits, per la qual cosa no pot ser admès. En tot cas, s’ha demanat als tècnics municipals que informessin igualment sobre el fons de l’assumpte, que és l’increment pressupostari per a la contractació de més personal, i cap dels informes ha determinat que s’hagi fet alguna cosa no permesa a la normativa vigent. Així, si demà s’acorda la no admissió del recurs del grup municipal popular, el pressupost de l’any 2017 podrà entrar en vigor el dia 1 de gener.

Enllaç a:
· Tall de veu del tinent d’alcalde d’Hisenda, Alfonso Molina