Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Una nit de festaTècnics del Pla Municipal sobre Drogues de l'Ajuntament d'Eivissa han impartit dos jornades de formació a 30 professionals de la xarxa de prevenció de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes per a dotar-los de les competències d'intervenció preventiva en drogodependències, a través del programa "Una nit de festa" elaborat i editat per l'Ajuntament d'Eivissa.

Entre els participants en les jornades de formació hi havia Policies Tutors, personal de serveis socials i de centres de menors de les Illes. Les jornades s'han impartit, els dies 22 i 23 de novembre a la Direcció General de Salut Pública de Palma de Mallorca i han estat coordinades pel Pla Autonòmic de Drogodependència.

El programa "Una nit de festa", del que s'ha editat un còmic, té l'objectiu d'informar als joves per a que adquireixin coneixements sobre els efectes de les drogues en l'organisme, la conducta i la conducció a més de facilitar informació en la reducció de riscos.
Aquest programa ha estat cedit, de manera gratuïta per l'Ajuntament d'Eivissa al Govern de les Illes Balears que ha editat 5.000 exemplars per tal que s'implementi a tota la Comunitat. D'aquesta manera, qualsevol municipi que tingui la intenció de desenvolupar-lo, tan sols ha de sol·licitar el material a la Conselleria de Salut.

El còmic “Una nit de festa” es un programa preventiu d'informació i reducció de riscos destinats a alumnes d 1er de Batxillerat. El Pla Municipal de Drogues de l'Ajuntament d'Eivissa l'implementa, amb gran èxit d'acollida per part dels al·lots i al·lotes del municipi. El curs passat uns 200 al·lots i al·lotes hi participaren, d'aquests, un 86% l'han considerat molt interessant i el 70% han expressat que amb la participació al programa han reflexionat i adquirit nous coneixements.