Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Plaça del ParcLa Comissió de Control del PEPRI, atenent les recomanacions dels informes dels serveis tècnics municipals, ha aprovat la retirada de les dues fileres d'arbres que es troben més properes a les façanes dels edificis de la Plaça del Parc.  
Es tracta de dos fileres d'arbres  de Tipuana Tipu, que estan ubicades a les façanes sud i nord dels edificis de la Plaça del Parc, que varen ser plantades amb molt poca separació entre cada un dels exemplars i que han acabat generant diversos problemes.

Segons els informes tècnics, la plantació d'aquest tipus d'arbres durant la rehabilitació de la plaça del Parc a l'any 1994 va ser errònia per diversos motius, un d'ells és que es va fer a molt poca distància dels edificis, a tan sols 3 metres de les façanes i amb molt poca separació entre ells.

En segon lloc, pel tipus d'espècie, ja que es tracta d'un arbre de grans dimensions, massa gran pel reduït espai de la plaça del Parc i en tercer lloc per la plantació de dos fileres a cada una de les façanes provocant problemes amb les arrels que han acabat aixecant la pavimentació propera a varies comunitats de veïns ja que els arbres no han pogut créixer en les condicions que requerien i s'ha produït un efecte de congestió i saturació.

Per tots aquests motius la Comissió del Control del PEPRI ha aprovat la retirada de les 21 tipuanas de la plaça del Parc en el marc de les obres de peatonització i reordenació que se està duent a terme a aquest espai.
Recordem que la retirada d'aquestes dues fileres d'arbres és una reivindicació tant de veïns com de comerciants de la Plaça del Parc degut als nombrosos problemes que aquests arbres provoquen a l'entorn veïnal.  

Per altra banda, es mantenen les dues fileres d'arbrat que es troben mes allunyades de les façanes amés de nous exemplars d'arbrat que s'incorporarà durant la reordenació del passeig de Vara de Rey i la plaça del Parc.