Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Ajuntament d'EivissaEls serveis de Benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa estan duent a terme les tasques d'empadronament de les persones sense sostre del municipi d'Eivissa. Es tracta de donar compliment a la Llei de Serveis Socials en la que s'especifica que tothom té dret a tenir una domiciliació per tal de poder tenir un lloc on rebre comunicacions o documents i avisos de caire administratiu.

L'empadronament d'aquestes persones es du a terme al Centre d'Acollida Municipal de la ciutat i va precedit d’un informe dels serveis tècnics de Benestar Social que son els que determinen si els interessats compleixen els requisits per ser empadronats. Aquests requisits  estant relacionats en la certesa d’una estada continuada, habitual i per un període de temps mínim al municipi, i de manera complementària també es valora la possibilitat de ser atès dins la xarxa de serveis socials.

L'Ajuntament d'Eivissa, coincidint amb la presentació de la carta de serveis socials per part de la consellera de Benestar Socials, Fina Santiago, continua amb la tramitació d'empadronament de les persones sense sostre que resideixen a la ciutat per tal de poder donar compliment en el termini d'un any i mig a les recomanacions del que s'ha fixat a la carta de Serveis Socials que contempla que abans de l'1 de gener del 2018 totes les persones que es troben en situació de sense sostre de les Illes, que així ho vulguin, puguin dur a terme el seu dret a estar empadronats.

Aquesta actuació esta inclosa entre totes les mesures que esta prenent la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa per tal de facilitar la vida de les persones més desfavorides del municipi. Entre d'altres mesures, el passat mes de febrer es va realitzar el cens anònim a persones sense sostre per tal de tenir dades contrastades i poder dur a terme actuacions efectives.