Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 45619/2023

“Subministrament i instal·lació d'un ascensor a la Casa Consistorial d'Eivissa".

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris: oferta econòmica
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 38886/2023

“Subministrament de jocs infantils i paviment de seguretat en el CEIP Sa Graduada i Can Cantó”

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319