Juny 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 25951/2023

Subministrament i instal·lació de bomba de calor per la substitució de l'existent al bar de l'associació de veïns de Ses Figueretes.

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 21216/2023

Servicios de gestión custodia y vigilancia del depósito municipal de vehículos del término municipal de Eivissa.

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 4152/2023

"Servicios de asistencia veterinaria, desinfección y adiestramiento en el Centro de Protección Animal de Sa Coma, por lotes".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19178/2023

“Contracte d'explotació d'autoritzacions demanials de parades del Mercat Nou Eivissa”

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm 16489/2023

“Servicios para el desarrollo de la gesión del centro social sa Miranda a través de la realización de actuaciones de carácter comunitario y grupal

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

 

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319