Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

"Obres del projecte de renovació de les piesta esportives del CEIP Poeta Villangómez i el projecte de renovació de les pistes esportives del CEIP Cas Serres, per lots".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat