Juny 24, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei per a la posada en marxa d'eines de gestió d'expedients i administració electrònica"

ADJUDICACIÓ
Entitat: AULOCE SA    
Data:
 9 d'abril de 2014
Import: cinquanta mil quatre-cents seixanta euros (50.460 €)
IVA: deu mil cinc-cents noranta-sis euros  amb seixanta cèntims (10.596,60 €)
Preu total: Seixanta-un mil cinquanta-sis  euros  amb seixanta cèntims ( 61.056,60  €)
Formalització contracte: 10 d'abril de 2014