Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servcios de mejora del servicio de ayuda a domicilio"

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat