Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Conservació i reparació amb caràcter immediat, en dependències, condícies, vials, camins, i espais dels cementeris nou i vell d'Eivissa"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Data publicació a la plataforma: 24 de febrer de 2020
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat