Mai 20, 2024

ajuntamentdaltvila

“Adquisició de 750 lots de Nadal per al personal de l´Ajuntament, personal funcionari, laboral i dels Patronats d´Esports, Música i  Mace”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: ENOTECUM PROFESIONAL, S.L.

Data: 28 de desembre de 2009
Import: vint mil cinc-cents cinquanta euros (20.550 €)
IVA: mil quatre-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (1.438´50 €)
Preu Total: vint-i-un mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (21.988´50 €).

------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

Entitat: ENOTECUM PROFESIONAL,S.L.
- Data: 1 de desembre de 2009
- Import: vint mil cinc-cents cinquanta euros (20.550 €)
-IVA: mil quatre-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (1.438,50 €)
-Preu Total: vint-i-un mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (21.988,50 €).