Juny 14, 2024

ajuntamentdaltvila

"ADQUISICIÓ DE TRES VEHICLES ADAPTATS PER A LA POLICIA LOCAL"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

Entitat: MULTI AUTO PALMA, S.L.
Data: 10 de desembre 2009
Import: cinquanta-tres mil quatre-cents vint-i-nou euros (53.429 €)
I.V.A.:  vuit mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (8.548´64 €)
Preu Total: seixanta-un mil nou-cents setanta-set euros amb seixanta-quatre cèntims (61.977´64 €)

--------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Entitat: MULTIAUTO PALMA, S.L.
Data: 18 de novembre de 2009
Import: cinquanta-tres mil quatre-cents vint-i-nou euros (53.429 €)
IVA: vuit mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (8.548,64 €)
Preu total: seixanta-un mil nou-cents setanta-set euros amb seixanta-quatre cèntims (61.977,64 €)