Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

"Concessió de domini públic d'explotació i ús de les parades i locals del Mercat Nou d'Eivissa"

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Data de publicació a la plataforma: 19 de junio de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat