Desembre 09, 2023
Portal de Transparència

30. Es publiquen al web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.
Es publiquen trimestralment:
· Informe incidències - suggeriments 1r trimestre 2022
· Informes incidències - suggeriments 2021
· Informes incidències - suggeriments 2020
· Informes incidències - suggeriments 2019
· Informes incidències - suggeriments 2018
· Informes incidències - suggeriments 2017

31. Es contempla a la web un espai perquè expressin les seves opinions i propostes dels Grups polítics municipals.
Des de la seu electrònica hi ha un tràmits específic per als grups polítics. S'hi accedeix des de:
· http://eivissa.sedelectronica.es/
Anar a "Catàleg de tràmits->Grups Polítics".
El tràmit específics és:
· Grups Polítics - Sol·licitud d'accés a documentació i/o expedient per part d'un càrrec electe

32. Hi ha al web directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a aquestes associacions.
- Registre municipal d'entitats

33. Hi ha al web fòrums de discussió, o bé hi ha perfils actius de l'ajuntament en les xarxes socials.
Xarxes socials municipals obertes a discussió per a tota la ciutadania:

Ajuntament d'Eivissa:
https://www.youtube.com/user/AjuntamentEivissa
https://www.facebook.com/AjuntamentdEivissa
https://twitter.com/ajeivissa

Patronat de Música d'Eivissa
https://www.facebook.com/PatronatMusicaEivissa

Patronat del MACE
https://www.facebook.com/MaceEivissa

Biblioteca Municipal
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Municipal-dEivissa/134199783322431
https://twitter.com/BibliotecaEivis

Vila Jove (Regidoria de Joventut)
https://www.facebook.com/pages/VilaJove/200491509961685

Turisme
https://www.facebook.com/TurismeEivissaIbiza
https://twitter.com/EivissaIbiza


34. Existeix i es publica al web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguin participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o altres).
- Reglament de Participació Ciutadana
- Reglament del Consell de la Infància i l'Adolescència

35. Hi ha i s'informa al web sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.
- Consell de participació ciutadana
- Consell de la Infància i l'Adolescència

36. El web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i / o sobre pressupostos municipals.
- Pressupostos participatius
- Portal de participació CIutadana: https://participa.eivissa.es