Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

sinimagen

 • Les sol·licituds es poden presentar fins al pròxim 7 de maig

   

  L’Ajuntament d’Eivissa informa que ja ha tret a licitació 19 parades i 2 locals al Mercat Nou que van quedar sense adjudicar durant l'anterior procés d'adjudicació de 131 parades i 10 locals. 

  Aquest procediment de selecció es realitza en règim de concurrència competitiva, mitjançant convocatòria pública i com a resultat d’un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat, igualtat, no discriminació i publicitat. L'adjudicació de les autoritzacions demanials tindran una duració inicial des de la formalització del contracte, fins al 27 d’agost de 2026.

  Si escau, es permetrà, la possibilitat d’una pròrroga d’un any, sent la data límit el 27 d’ agost de 2027. 

  Tota la informació del contracte d'explotació d'autoritzacions demanials de parades que han quedat desertes del Mercat Nou Eivissa es pot consultar a l’enllaç de la Plataforma de l’Estat.

  Wpp