Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret llista provisional admesos i exclosos borsa de treball de tècnic/a mig de formació

Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2021-4329 de data 09/06/2021 es va aprovar la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de formació, per ocupar el lloc de treball de tècnic/a mig de formació per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, que ha estat publicat al BOIB núm. 48 de data 9 d’abril de 2022.

 

Enllaç:

Acta en PDF

Acta revisio al·legacions valoracio merits i llista definitiva borsa de treball subaltern

Acta de revisió d'al·legacions a la valoració de mèrits i llista definitiva de puntuacions del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de subalterns.

Enllaç a: 

Acta en PDF

ACTA DE REVISIÓ DE LES AL·LEGACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIONS DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE SUBALTERN/A PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA, PEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Acta en PDF

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
26
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
68
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34