Mai 28, 2023

ajuntamentdaltvila

Anunci publicació decrets de constitució de les borses de treball de director/a de temps lliure i de monitor/a de temps lliure (Escola d'Estiu)

- Resolució núm. 2023-4508 de data 16/05/2023, per la qual es constitueix una borsa de treball de director/a de temps lliure per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

- Resolució núm. 2023-4509 de data 16/05/2023, per la qual es constitueix una borsa de treball de monitor/a de temps lliure per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Decret de constitució de la borsa de treball de director/a de temps lliure en pdf

· Decret de constitució de la borsa de treball de monitor/a de temps lliure en pdf

Convocatòria borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial (BOIB núm. 58 de 6 de maig de 2023). Termini presentació de sol·licituds: del 8 fins al 19 de maig de 2023

Resolució núm. 2023-4002 de data 03/05/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Enllaç al PDF

Convocatòries de la constitució de dues borses de treball per cobrir les necessitats de personal específic (monitors/es i directors/es per dur a terme les Escoles Poliesportives d'Estiu "Diver estiu" i "Aventura't a l'estiu")

Les dites convocatòries han estat publicades en el BOIB de 20 d'abril passat i totes les persones interessades en prendre part en el procés selectiu  poden presentar telemàticament  les seves sol·licituds fins al 5 de maig a la Seu Electrònica o Registre electrònic del Patronat d'Esports.
 
En concret, les necessitats passen per cobrir 2 places de director/a i fins a 13 de monitor/a amb una durada de contractes d'entre 34 i 64 dies.
 
 

Acta revisió valoració mèrits borsa de treball de Psicòleg/a

Acta de revisió de les al.legacions efectuades en relación valoració de mèrtis acreditats pels aspirants del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa pel procediment de concurs oposició

Enllaç a:

- Anunci en PDF

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
24
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
62
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34