Mai 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d ́arquitecte/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa.

Resolució núm. 2022-10082 de data 14/10/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d ́arquitecte/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs mèrits. 

Publicació BOIB núm. 164 de 17 de desembre de 2022. Termini presentació sol·licituds: 19 de desembre de 2022 - 2 de gener de 2023, tots dos inclosos. 

Lloc de presentació de les sol·licituds:  

  •     Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa: SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35 amb cita prèvia, pot sol·licitar-la a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa: //eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1

 

Enllaç a:

· Bases publicades al BOIB

Convocatòria i proves per a la selecció no definitiva/temporal d’empleats públics, per al lloc de treball de tècnic/a superior d’urbanisme, obres, serveis i medi ambient

Es comunica que per resolució núm. 2022-11090 de data 0/11/2022, s'aprova la convocatòria i les bases del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de tècnic/a superior d’urbanisme, obres, serveis i medi ambient, pel sistema de comissió de serveis de l'Ajuntament d'Eivissa.

 

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de psicoleg/a a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2022-9688 de data 03/10/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

Termini presentació sol·licituds: 14 al 27 d'octubre de 2022, tots dos inclosos.

 

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
26
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
68
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34