abril 01, 2023

ajuntamentdaltvila

Acta d'obertura de sobres, identificació d'aspirants i llista de persones, que han superat la prova präctica en el procediment selectiu per a proveir, de manera definitiva, el lloc de treball de responsable d'ingressos de la relació de llocs de treball

Acta d'obertura de sobres, identificació d'aspirants i llista de persones, que han superat la prova präctica en el procediment selectiu per a proveir, de manera definitiva, el lloc de treball de responsable d'ingressos de la relació de llocs de treball de personal funcionari de l'ajuntament d'eivissa, pel procediment de concurs específic de mèrits.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
20
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
59
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
33