Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocatòria borsa de treball de monitor/a de temps lliure (BOIB núm. 27 de 2 de març de 2023). Termini presentació de sol·licituds: del 3 fins al 16 de març de 2023

Resolució núm. 2023-1527 de data 15/02/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de Monitor/a de temps lliure per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

Enllaç a:

- Bases publicades al BOIB

Convocatòria borsa de treball de director/a de temps lliure (BOIB núm. 27 de 2 de març de 2023). Termini presentació de sol·licituds: del 3 fins al 16 de març de 2023

Resolució núm. 2023-1528 de data 15/02/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de Director/a de temps lliure per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs

Enllaç a:

- Bases publicades al BOIB