Desembre 02, 2023

ajuntamentdaltvila

Acta d'obertura de sobres de persones que han superat el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a

Acta d'obertura de sobres, identificació d'aspirants i llista de persones que han superat l’exercici de la fase d'oposició en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'ajuntament d'eivissa pel procediment de concurs-oposició

Enllaç al document PDF

Acta d'obertura de sobres, identificació d'aspirants i llista de persones, que han superat la prova präctica en el procediment selectiu per a proveir, de manera definitiva, el lloc de treball de responsable d'ingressos de la relació de llocs de treball

Acta d'obertura de sobres, identificació d'aspirants i llista de persones, que han superat la prova präctica en el procediment selectiu per a proveir, de manera definitiva, el lloc de treball de responsable d'ingressos de la relació de llocs de treball de personal funcionari de l'ajuntament d'eivissa, pel procediment de concurs específic de mèrits.

Llegeix més...