Mai 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Acta d'obertura de sobres, identificació d'aspirants i llista de persones que han superat l’exercici de la fase d'oposició en el procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats inajornables de prestació de serveis a l'ajuntament d'eivissa pel procediment de concurs-oposició

Enllaç al document PDF