Mai 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Decret resolució del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de responsable de gestió d'interior i confecció de serveis

Enllaç a:
· Decret resolució en pdf

------------------------------------
Llista provisional admesos i exclosos procés de provisió del lloc de treball de Responsable de gestió d'interior i confecció de serveis

Anunci decret llista provisional admesos i exclosos del procés de provisió del lloc de treball de responsable de gestió d'interior i confecció de serveis

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. Data publicació: 4 de juny de 2021

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

----------------------------------
Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Responsable de gestió d'interior i confecció de serveis

Resolució núm. 2021-0369 de data 02.02.2021, per la qual s'aproven les bases per a la convocatòria del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de responsable de gestió d’interior i confecció de serveis de la Relació de Llocs de Treball de Personal Funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant el sistema de lliure designació.

Termini presentació sol·licituds: del 4 al 12 de febrer, tots dos inclosos.

Enllaç a:
· Anunci de la convocatòria i de les bases del procés de provisió
· Tràmit en línia a la seu electrònica