Març 01, 2024

ajuntamentdaltvila

- Pista Poliesportiva de Sa Bodega (C/Canàries), de 45 x 30, de superfície sintètica , amb 3 vestidors, magatzem i WC. Llum artificial.
- SKATE PARK (*) , Aparcament devora de GESA

PISTES DE BARRIS (cedides a les diferents AAVV)
- Pista de Fubol sala de gespa artificial (**), a Cas Serres amb vestidors, llum etc
- Pista Poliesportiva de 45 x 25 de gespa artificial (**) a Pl. Den Bossa, amb vestidors, llum etc.
- Pista Poliesportiva de 45 x 25 de gespa artificial a Ca n’Escandell (*), amb vestidors, llum, etc
- Pistes de Ses Figueretes: una de gespa artificial (**) (futbol-sala) i una altra poliesportiva de 45 x 25 de formigó porós, amb vestidors, llum, etc

(*) instal•lació de nova construcció en el període 99-03
(**) instal•lació reformada, ampliada o millorada en el període 99-03