Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ SEGELL CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIA ENQUESTES DE PARTICIPACIÓ PER AL 1R CICLE DE PRIMÀRIA
Centres que hi han participat: CEIP es Pratet i CC sa Real
Com a part del Programa de participació Ciutat amiga de la infància, l'Ajuntament ha elaborat unes enquestes per conèixer l'opinió de la població menor d'edat. Les dades aportades entraran a formar part del diagnòstic sobre la situació de la participació dels infants i joves del municipi d'Eivissa.

A més de les enquestes dirigides a l'alumnat de primària (3r i 5è) i al de secundària (2n i 4t d'ESO) es va considerar adient fer-ne un models més simplificats per tal que els més petits poguessin donar també la seua opinió. Aquest model d'enquesta és el que es va passar a l'alumnat de 1r i 2n de primària dels dos centres que han participat en aquesta experiència: el CEIP es Pratet i el CC sa Real.

En aquestes enquestes hi han participat un total de 190 alumnes, aportant la seua visió sobre temes d'interès general com és el coneixement del seu entorn, seguretat al carrer, transport, temps d'oci... i què proposen per millorar l'entorn on viuen.  Obtinguts els resultats, es fan públics a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa, per tal que estiguin a l'abast dels qui hi han participat i de la ciutadania en general. D'aquesta forma, els infants senten que l'activitat ha tengut uns resultats i, alhora, col·laboren d'aquesta forma a obtenir un diagnòstic més acurat de la situació del municipi, gràcies a la visió i participació dels més joves.

El buidatge s'ha fet de forma conjunta per als dos cursos (1r i 2n de primària) i per centre. Els documents que podeu consultar a la pàgina web muncipal són:
1.Model d'enquesta que s'ha emprat
2.Resultat de les enquestes en xifres per centre i un recull de qüestions orals que es tractaren dins l'aula. Inclou una taula de conclusions.
3.Gràfics dels resultats obtinguts, també per centres.

Enllaç a:
· Enquesta i resultats