Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 10335/2017

Projecte de millora del paviment esportiu de les pistes exteriors dels col·legis públics de Portal Nou i Can Cantó per lots

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 84 de data 11 de juliol de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'estat

 

Exp. Núm. 10036/2017

"Servicio de información, vigilancia de salas y atención al público en el Museo de Arte Contemporáneo y centros adscritos del Ayuntamiento de Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 4 de juliol de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 9152/2017

"Venda forçosa mitjançant subhasta de l'immoble situat al carrer Fosc, núm. 4 del barri de sa Penya, inscrit al registre municipal de solars"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: únic criteri d'adjudicació, el preu.
Data publicació BOIB: núm. 80 de 1 de juliol de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
- Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 9370/2017

"Reposición pavimento asfáltico en Cas Serres"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri, el preu
Data publicació BOIB: núm. 78 de data 27 de juny de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 8482

"Servei d'ajuda a domicili i servei de neteja i manteniment de la llar per adjudicació en lots"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 74 de 17 de juny de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 3095/2017

"Servei de teleassistència domiciliaria"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 68 de 3 de juny de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat