Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei d'ajuda a domicili i servei de neteja i manteniment de la llar per adjudicació en lots"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació BOIB: núm. 74 de 17 de juny de 2017
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat