Juny 27, 2022

ajuntamentdaltvila

Projectes desenvolupats dins la subvenció en matèria de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus per a l’any 2021 del Consell Insular d’Eivissa

Consell d'Eivissa

- “Reparació i posta a punt dels equips de contenidors soterrats situats a Av. Los Andenes,16, carrer Guillem de Montgrí, carrer Riambau, carrer Antoni Palau, carrer Josep Verdera” per import total de 11.894,30€

- “Actuacions associades a la implantació de la recollida de matèria orgànica al municipi”, per import total de 27.501,26€

Projectes subvencionats al 100% pel Consell Insular d’Eivissa: Departament de Presidència i Gestió Ambiental

 

Programa de control de les colònies urbanes de gats

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa implementa un programa de control de les colònies de gats urbans a la ciutat d’Eivissa.
L’objectiu de la implementació del programa és poder fer una gestió de les sol·licituds de col·laboració que es reben a l’Ajuntament d’Eivissa dirigides a la consolidació de colònies controlades de gats urbans, per raons de sostenibilitat i benestar animal. D’aquesta manera, s’evita el creixement descontrolat de gats de carrer i abandonats, mantenint colònies de gats controlades amb el mètode de captura, esterilització i solta.

Per tal de garantir el correcte compliment, s’ha elaborat un protocol d’actuació que preveu una atenció coordinada de les colònies de gats i continuada al llarg del temps.
El procediment per part de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa serà el següent: una vegada es detecti una colònia de gats s’avaluarà la zona, nombre d'exemplars existents, valoració de la situació i localització i identificació dels possibles col·laboradors. Igualment es contactarà amb les entitats col·laboradores perquè s'encarreguin de la gestió de la colònia i localització de col·laboradors autoritzats i responsable.

Una vegada realitzada aquesta avaluació, l’Ajuntament d’Eivissa informarà als veïns de les actuacions que es duran a terme i dels objectius que es persegueix aconseguir.
Un cop analitzada la colònia urbana, les fases del procés seran les següents: condicionament del lloc d'ubicació de la colònia i habilitació de les zones d'alimentació i recer; captura. Tant la recollida com la solta dels animals, en les colònies on existeixin col·laboradors, serà duta a terme per l’Ajuntament d’Eivissa.

La prioritat i el mètode de treball serà sempre aconseguir la millora de les condicions de les colònies de gats i facilitar la convivència entre ciutadans i animals. Per als animals que, pel seu caràcter sociable o per causes de salut no puguin tornar a la colònia, es reforçarà la col·laboració amb les associacions de protecció animal per promoure les adopcions.

Cartell gatsEls punts on es troben les colònies a la ciutat, estaran senyalitzats i els cuidadors i persones voluntàries, disposaran d’un carnet que els identifica com a voluntaris cuidadors de la colònia.
A partir d’ara, amb la seva gestió controlada, es preveu reduir o eliminar els possibles problemes que puguin sorgir associats a la presència de gats urbans no controlats, estabilitzar la grandària de les colònies, disminuint el volum d'animals ingressats als centres d'acolliment i afavorir la col·laboració dels col·lectius d'alimentadors i col·laboradors.

Enllaç a:
· Flyer informatiu del protocol
· Tràmit: Sol·licitud de control de colònies de gats urbans

Campanya de neteja al municipi d'Eivissa

L'ajuntament d'Eivissa ha posat en marxa una campanya de conscienciació i de bones pràctiques. Els missatges són molt senzills i inclouen informació sobre reciclatge, sobre els horaris per baixar els fems, què fer si som grans generadors de cartró (dirigit a establiments comercials), com hem de llençar el cartró, on reciclar piles o electrodomèstics, com utilitzar el servei de les deixalleries mòbils, altres missatges dirigits a propietaris de cans, com deixar la platja quan marxes...

Es tracta d'una campanya que toca molts d'aspectes de la vida diària i de les bones pràctiques de la ciutadania i on necessitam la col·laboració ciutadana per tal de fer complir aquestes normes bàsiques. S'està treballant en properes accions  de conscienciació emmarcades dins de la obligació que te l'empresa concessionària de la neteja, Valoriza.

Educació ambiental

L'educació i la conscienciació de la població sobre els problemes ambientals és, sens dubte, un element clau per aconseguir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

Per això, des del departament de Medi Ambient s'organitzen nombroses iniciatives per fomentar la conscienciació entre els ciutadans per tal de construir entre tots una societat més sostenible.

Aquestes iniciatives són tallers, cursos, xerrades o trobades que persegueixen inculcar un sentit ètic i cívic de coresponsabilitat ambiental que van destinats no només als més joves, a través d'activitats escolars, sinó també a la resta de residents del municipi d'Eivissa, sigui quina sigui la seua edat.

Entre les organitzacions col·laboradores, l'Ajuntament d'Eivissa compta amb Amics de la Terra o el GEN, entre d'altres, per organitzar aquesta sèrie d'activitats al llarg de l'any.

Platja d'en Bossa

Platja d'en BossaLa platja d'en Bossa és a 2,5 quilòmetres d'Eivissa i forma part dels municipis d'Eivissa i de Sant Josep. Aquesta platja, que té una longitud de 2,7 km, és una de les més llargues i extenses de l'illa amb una amplada de 20 a 25 metres.

Característiques
El seu talús natural està compost per arena natural, fina i blanca, en tota la seua extensió. Els fons són arenosos i la profunditat no arriba a tenir intensitat fins aconseguir una gran distància mar endins; i és que presenta un escàs pendent: a 50 metres de la vorera només cobreix 1,3 metres d'aigua.
Està orientada cap a l'est i assotada per masses d'aire moderades (bufa de mar a terra), característica que permet que s’hi practiquin esports de vela.

Accessos
L'accés per carretera és senzill seguint la senyalització viària. El vehicle particular es pot estacionar gratuïtament pels voltants. També s’hi pot arribar en autobús, en bicicleta o caminat des d'Eivissa. A l'estiu registra una gran afluència de banyistes.

Serveis
Posseeix una extensa i variada oferta de tota mena de serveis, que ha fet que es converteixi en una de les zones més turístiques de l’illa. Té accés per a persones amb mobilitat reduïda i compta amb servei de vigilància i socorrisme.

Agenda Local 21
Nombre d`articles:
7
Butlletí Agenda Local 21
Nombre d`articles:
1
Agenda Local 21 Organització
Nombre d`articles:
4
Agenda Local
Nombre d`articles:
1
Gestió
Nombre d`articles:
1
Platges
Nombre d`articles:
4
  • 1