Mai 27, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaL'Ajuntament d’Eivissa ha acordat la reducció de la taxa d’escombraries amb efectes per a l’any 2020 als establiments del municipi afectats pels efectes de la COVID-19.

Totes les activitats que hagin hagut de tancar a causa de l'Estat d'Alarma entre el 15 de març i el 21 de juny, veuran reduïda la part proporcional de la quota anual en un 26,85%’, ha indicat Estefanía Torres, regidora d’Hisenda. ‘Ateses les especials circumstàncies de suspensió de les activitats, així com les limitacions d'aforament a conseqüència de la COVID-19, reduirem aquestes taxes tributàries a tots els establiments afectats’ ha indicat Torres.

A aquesta reducció general, cada activitat sumarà una reducció segons les seves circumstàncies particulars. Així, els establiments de restauració i bars que han hagut de reduir el seu aforament tant en terrasses com a l'interior tendran una reducció total de tributs del 40%.

La reducció per aforament a activitats com guarderies i gimnasos serà d'un 63,67%, a cinemes i teatres la reducció total es xifra en un 53,15% i quant als hotels, hi haurà una reducció general del 33%. Aquesta reducció en la taxa suposarà prop de 600.000 euros menys en el pressupost d'ingressos del consistori.

Des de la regidoria d’Hisenda han explicat que aquesta mesura es correspon amb la Llei reguladora de les hisendes locals, que diu que quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat no es presti, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.
Els negocis que durant l'any 2020 no hagin pogut exercir les seues corresponents activitats per causes econòmiques derivades de la COVID-19, prèvia sol·licitud a formular pels interessats i la seva corresponent comprovació per part del consistori, no pagaran la taxa.