Mai 23, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa, davant la situació extraordinària derivada de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha aprovat un decret en el que es resol la consideració d’essencials les Unitats de Treball Social, el servei d’ajuda a domicili i el de menjar a domicili i el servei d’acollida municipal.

A les Unitats de Treball Social que disposa l’Ajuntament, les UTS Sa Riba, Ponent i Eixample, les portes d’aquestes dependències municipals romandran tancades a totes les persones alienes al Centre de Serveis Socials i l'atenció presencial quedarà restringida al màxim. Es prioritza l'atenció telefònica o telemàtica i les noves peticions quedaran restringides a la cobertura de necessitats bàsiques i, si es valora la necessitat, s’assignarà cita.

Pel que fa al Servei d’Ajuda a Domicili, els professionals hauran de seguir una sèrie de pautes abans de sortir de casa seva, a l’arribada al domicili de l’usuari o usuària així com mesures d’atenció especifiques als usuaris del servei. Les pautes estan dirigides a evitar contagis i van des de la neteja de mans abans i desprès de sortir dels domicilis, utilització dels EPIS, mantenir el contacte amb el 061 per a valorar mesures, prendre la febre als usuaris i dins dels domicilis, sempre fer ús del EPIS. Dins els domicilis es portaran a terme aquelles tasques imprescindibles per mantenir la qualitat de vida de la persona. Limitant les tasques a higiene personal, canvi de roba, control de la medicació, adequació de la llar i fer compres. La resta d’activitats que no estiguin relacionades amb la resposta a les necessitats bàsiques i imprescindibles queden suspeses fins a nova ordre.

La regidora de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa, Carmen Boned, ha dit que “conscients de la necessitat de mantenir els nostres serveis socials en marxa, hem decretat com a serveis essencials les unitats de Treball Social, el servei d’ajuda a domicili, el de menjar a domicili i el servei d’acollida municipal, i precisament és en aquests moments quan és més necessari estar al costat de les persones més vulnerables’.

La regidora ha afegit que ‘els diferents serveis que ofereix la regidoria estan treballant al màxim mantenint la mateixa qualitat amb les mesures que ens marquen les institucions sanitàries. Aprofito per agrair el seu l’esforç i la dedicació que tots ells i elles estan dedicant en aquesta situació d’emergència nacional’.

Tot el personal adscrit als serveis decretats essencials haurà d’anar permanentment identificat amb l’acreditació institucional i estar localitzables i restar al propi domicili tal i com estableix l’estat d’alarma. Es suspenen les reunions presencials entre professionals, les sessions amb grup d’usuaris i s’establiran torns de treball, per tal de no concentrar personal dins del mateix espai. Es donarà cobertura a les necessitats bàsiques d'alimentació, vestit, medicaments i allotjament (situacions imminents de pèrdua d’allotjament, evitar tall de subministres d'aigua i electricitat).

Pel que fa als serveis de reforç d’ajuda al domicili, de menjar a domicili i de neteja a domicili, es continuen donant, seguint sempre les instruccions de les autoritats sanitàries i només s’iniciaran casos urgents. Tots aquests serveis estan coordinats i es fa un seguiment diari.

En relació a les mesures adoptades al Servei d’Acollida Municipal, es manté el servei i s’han habilitat les mesures d’higiene i d’espai necessaris pel correcte funcionament. Actualment el Servei d’Acollida Municipal atén a 20 persones i a 10 més que es troben als pisos municipals d’acollida.

Des de la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa en coordinació amb Creu Roja i Fundació Deixalles, hem traslladat al poliesportiu insular de Sa Blanca Dona, lloc triat pel Consell Insular per atendre a les persones sense sostre, tot el material propi que disposa l’Ajuntament d’Eivissa, 42 llits, 50 matalassos, 50 mantes, llençols, cobrellits, coixins i tauletes de nit.