Julio 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 3261/2022

"Contrato de suministros del vestuario de la Policía Local, por lotes”

Procedimento: Abierto.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Envío DOUE:
24 de mayo de 2022
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 18138/2022

"Subministre i instal·lació de paviment de seguretat en els parcs de Cas Serres i Parc de s'Illa per lots, cofinanciat per Fons Feder-Edusi".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 14993/2022

"Subministrament, instal·lació, posada en servei i de servei de manteniment d'una solució integral de control horari del personal de l'Ajuntament d'Eivissa i dels seus ens depenents, enmarcat en la OT2 L1 1-01 cofinançada per Fons Feder".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios: varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 16670/2022

"Obres per a la restauració de diverses parts de la muralla d'Eivissa. Projecte cofinançat per Fons Europeu Desenvolupament Regional. FEDER-EDUSI"

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 15557/2022

"Obres del projecte de millores a l'associació de veïns de Figueretes. Projecte cofinançat pel Fons Europeu Desenvolupament Regional- FEDER”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 14766/2022

"Servicios de mantenimiento, instalación y reparación de las infraestructuras y equipamientos municipales de las playas del término municipal de Eivissa".

Procedimiento: Abierto
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado