Julio 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Expte. Núm. 35265/2022

"Obres de condicionament de camins mitjançant estabilització de terra "in situ" per als camins de Ses Feixes i carrera de Talamanca, TM Eivissa".

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 30078/2022

"Serveis d'assitencia i elaboració d'estudi de digitalització a comerços des de passeig Figueretes a platja d'en Bossa, assessorament digital a comerç i realització de guia pràctica sostenible. Projectes cofinançats pel pla de recuperació, transformació i resiliència. Next Generation”

Procedimiento: Abreviado simplificado
Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 34301/2022

"Servicios de gerencia para llevar a cabo el seguimiento permanente y evaluación del plan de sostenibilidad turística en La Marina, puerto y Ciudad de Eivissa, cofinanciamiento con Fondos Planos Sostenibilidad Turística en Destino".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado