Marzo 05, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 11775/2021

"Renovació pistes 2, 3 i 4 de pàdel del complex d'es Viver”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 12122/2021

"Serveis de col·laboració i assistència tècnica a la intervenció de fons de l'Ajuntament d'Eivissa en les auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits - comptes anuals exercicis 2020, 2021 i 2022 per lots".

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma de Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 11777/2021

"Reforma dels vestuaris de la pista d'atletisme de Can Misses”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 29924/2020

"Implantación, gestión y mantenimiento de sistemas de control de accesos al tráfico rodado en el barrio de Puig des Molins, TM Eivissa, cofinanciado por fondos Feder EDUSI"

Procedimento: Abierto.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 34358/2020

"Implantación, gestión y mantenimiento de sistemas de monitorización del tráfico rodado en 4 intersecciones del núcleo urbano de Eivissa, cofinanciado por fondos Feder EDUSI"

Procedimento: Abierto.
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 33889/2020

"Servei assistència tècnica i redacció de documents preparatoris de futura concessió de servei públic de subministrament d'aigua potable i clavegueram al TM Eivissa".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado:
· Plataforma de Contratación del Estado