Mayo 22, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 14495/2021

"Servicio de evaluación del l Plan Municipal de la infancia y la adolescencia del municipio de Eivissa 2017-2020 y la elaboración, gestión, ejecución, coordinación, dinamización y evaluación del ll Plan municipal de la infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Eivissa”

Procedimento: Abierto.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 13868/2021

"Subministre de mobiliari específic per a Museu".

Procedimiento: Abierto abreviado simplificado
Criterios:
un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 14333/2021

"Reposició de pavimentació asfàltica en el municipi d'Eivissa per lots”

Procedimento: Abierto simplificado.
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

 

Exp. Núm. 14305/2021

"Projecte d'ampliació de voreres en el municipi d'Eivissa. Lot 1: voreres C/Castella, Catalunya i Aragó. Lot 2: voreres C/Sant Cristòfol, cofinanciat per Fons Europeu EDUSI".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 12169/2021

"Obres de xarxa subterrània de mitjana tensió, CT PFU-5 2L+P TRAFO 400KVA Bitensió + 2CBTCT, per trasllat de l'existent CT Juzgado Núm. 853, i reconnexió de circuits en baixa tensió, en el terme municipal d'Eivissa".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado