Desembre 03, 2023

Subministrament i instal·lació de bomba de calor per la substitució de l'existent al bar de l'associació de veïns de Ses Figueretes.

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat