Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

sinimagen

L'Ajuntament d'Eivissa ofereix un total de 35 places per treballar a les escoles esportives i de joventut.

Les persones interessades poden trobar tota la informació a la pàgina web www.eivissa.es i a la del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), www.soib.es, on poden inscriure's a les ofertes de feina.

 

Les condicions de treball per les dos places de director de les escoles esportives són les següents:

Duració: 1 mes i 2 dies.
Data d'incorporació: 1 de juliol de 2024.
Els dos contractes són a jornada completa. La retribució bruta mensual és de 1.792,99 euros.

A continuació, s’ofereixen 13 places per treballar com a monitor de les escoles esportives:


Duració: 1 mes i 2 dies.
Data d'incorporació: 1 de juliol de 2024.
Són 13 contractes a jornada parcial del 89,28%. La retribució bruta mensual és de 1.390,11 euros.

Per acabar, els requisits per treballar com a monitor de les escoltes de Joventut, de les quals hi ha disponibles 20 places són:


Duració: 1 mes i 2 dies.
Data d'incorporació: 1 de juliol de 2024.


Els 20 contractes són a jornada parcial, 80% de la jornada. La retribució bruta mensual és de 1686,85€.
Les jornades són de dilluns a divendres, en horari de matí.

Més informació

Wpp