Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Obres a la MarinaEl dimecres dia 19 d'octubre comencen les obres de millora de la xarxa de sanejament i abastiment d'aigua als carrers de la Creu, Josep Verdera i Riambau al barri de la Marina.  
Aquestes obres  responen a la necessitat d'executar la separació de les xarxes de pluvials i fecals al barri i la millora del paviment. Aquesta obra compta amb un pressupost de 558.000 euros i està cofinançada pel Consell insular d'Eivissa en el marc dels Plans d'Obres i Serveis (PIOS) i tindran un termini d'execució de dos mesos.

Degut al tancament d'aquests carrers, es restringeix el trànsit al barri de la Marina, que serà d'accés exclusiu per a residents amb acreditació. L'Ajuntament d'Eivissa i l'Autoritat Portuària han arribat a un acord per tal d'habilitar un aparcament amb capacitat per a 65  vehicles, per al residents al barri de la Marina i al Port que comptin amb targeta ACIRE, de forma excepcional i mentre durin les obres, a la zona portuària compresa entre l'estació marítima d'Eivissa i l'edifici d'APB a les places senyalitzades a tal efecte.

L'accés al barri de la Marina es farà únicament al carrer d'Anníbal que es convertirà en carrer d'entrada i sortida de forma regulada per semàfors que ja s'han instal·lat. Per altra banda, el servei de càrrega i descàrrega només està autoritzada en horari de 7 a 11 hores i de 16 a 18 hores als espais reservats per a aquesta finalitat i en tot cas, es recomana que es realitzin aquestes operacions, de forma prioritària, per la zona portuària.
Pel que fa a les motocicletes, podran estacionar sempre que les condicions de l'obra ho permetin, al carrer Montgrí.
 
D'altra banda, el proper dia 24 d'octubre començaran les obres de renovació de la xarxa de pluvials i fecals al carrer Barcelona, incloses dins dels projectes dels PIOS.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme i Vies Públiques, Elena López, ha afegit també es preveu realitzar altres millores al barri com el soterrament  d'esteses elèctriques, canvi d'enllumenat parcial i preparació d'altres infraestructures de cara a futures necessitats que tingui el barri.

L'Ajuntament d'Eivissa ha celebrat ja varies reunions informatives amb els responsables de les Associacions de Veïns i Comerciants del barri per tal d'informar del començament de les obres. També ha posat en marxa un servei d'informadores que, des de principis de setmana, estan a peu de carrer informant sobre els dubtes que sorgeixin a veïns i comerciants.

Enllaç a:
· Tall de veu de la tinent d'alcalde d'Urbanisme i Vies Públiques, Elena López