Mai 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 29705/2022

"Subministrament i instal·lació de tres bombes de calor per la substitució de les existents a l'edifici Can Ventosa, TM Eivissa"
 
Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm 29707/2022

"Adquisició d'equips de sobretaula (estàndard i superiors) i portàtils”

 Procedi​ment: Abreujat simplificat
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 29565/2022

"Subministrament arrendament (sense opció de compra) dos vehicles Policials amb kit detinguts”

Procedi​ment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 28523/2022

"Obres de treballs de pintura als centres educatius en el TM Eivissa (4 lots)".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 28234/2022

"Serveis de redacció de projecte executiu, instal·lacion,estudi i seguretat i la direcció facultativa, direcció execucio d'obra de l'ampliació de l'escoleta infantil de Can Cantó. Cofinançat en el marc de l'instrument de finançament Nex Generation UE”

Procedi​ment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat